PSA Transport Ltd. oferuje szeroką gamę usług w transporcie drogowym, zarówno krajowym (w Wielkiej Brytanii) jak i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej (w szczególności w Polsce, Czechach, na Ukrainie i na Węgrzech).

Oferta zawiera:

  • krajowy i międzynarodowy transport drogowy
  • magazynowanie w Polsce: Warszawa, Poznań, Gdynia i Katowice
  • dystrybucję w Polsce
  • transport całopojazdowy i drobnicowy w imporcie i eksporcie
  • obsługę ładunków ponadgabarytwoych
  • przewozy ładunków z temperaturą kontrolowaną
  • magazyny krótkiego i długiego składowania
  • transport pełnopojazdowy i drobnicowy na terenie państw Unii Europejskiej, w szczególności Polski, Czech i Węgier.